Baner Szkoły SP 58 Baner Szkoły SP 58

Dzień dobry dzisiaj jest 23 lipca 2018. Do początku roku szkolego zostało

Szkoła Podstawowa nr 58 Gdańsk Szkoła Promująca Zdrowie
Szkoła Podstawowa nr 58 Gdańsk - Edukacja
Dlaczego SP 58?

Nasza szkoła liczy blisko 400 uczniów klas 0-VI. Uczy tu 40 wykwalifikonanych pedagogów. Większość nauczycieli ukończyła studia podyplomowe i corocznie bierze udział w podnoszeniu swoich kwalifikacji, uczestnicząc w kursach, konferencjach i szkoleniach metodycznych.

Dysponujemy 24 salami lekcyjnymi, 2 salami gimnastycznymi i salką do gimnastyki korekcyjnej oraz salą fitness, biblioteką, świetlicą socjoterapeutyczną, świetlicą szkolną, jadalnią i salą komputerową (12 komputerów połączonych w sieci lokalnej z szybkim dostępęm do Internetu). Nasza pracownia jest bardzo nowoczesna. Pracujemy na komputerach iMac firym Aplle , które dostaliśmy w ramach projektu EFS "Pracownie komputerowe dla szkół. Poza tym pracownia przyrodnicza również wyposażona jest w takie same komputery (także dostaliśmy je uczestnicząc w projekcie EFS), dzięki czemu uczniowie mogą wykorzystywać komputery nie tylko na lekcji przyrody, ale także na innych zajęciach prowadzonych w tej sali.

 • Współpracujemy z innymi szkołami i placówkami w terenie.
 • Prowadzimy warsztaty dla rodziców na temat umiejętności wychowawczych.
 • W szkole istnieją klasy integracyjne.
 • Dzieci uczą się języka angielskiego i niemieckiego już od klasy I.
 • W klasach młodszych realizowany jest program "Słoneczna Szkoła".
 • W nauczaniu wykorzystujemy "Metodę Dobrego Startu" oraz metodę dramy.
 • W szkole działają kółka zainteresowań:
 • Posiadamy certyfikaty "Szkoła Przyjazna Uczniom z Dysleksją", "Szkoła Bez Przemocy", "Ekologiczna Szkoła"
 • Dzieci uczestniczą w kursie na Kartę Rowerową
 • Klasy młodsze są objęte programem Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.
 • Uczniowie biorą udział w zajęciach sportowych w ramach SKS.
 • Wykwalifikowani nauczyciele W-F prowadzą gimnastykę korekcyjną.
 • Dzieci otoczone są opieką logopedy, pedagoga i psychologa.
 • Uczniowie mogą korzystać z biblioteki i czytelni szkolnej.
 • W godzinach popołudniowych funkcjonuje świetlica socjoterapeutyczna.
 • Świetlica szkolna pracuje w godz. 7:00 - 17:00
 • W szkole czynny jest gabinet pielęgniarski i stomatologiczny.
 • Organizowane są wyjazdy na wycieczki, zielone szkoły, wyjścia do kin, teatrów, muzeów.
 • Dobrze bawimy się na szkolnych dyskotekach i imprezach okolicznościowych.
Szkoła Podstawowa nr 58 Gdańsk-Stopka
Szkoła Podstawowa nr 58 w Gdańsku