Baner Szkoły SP 58 Baner Szkoły SP 58

Dzień dobry dzisiaj jest 23 lipca 2018. Do początku roku szkolego zostało

Szkoła Podstawowa nr 58 Gdańsk Szkoła Promująca Zdrowie
Szkoła Podstawowa nr 58 Gdańsk - Opieka Pedagogiczna-Świetlica Socjoterapeutyczna
Świetlica socjoterapeutyczna

Zajęcia w świetlicy socjoterapeutycznej są formą pomocy psychologicznej dla uczniów z trudnościami adaptacyjnymi, emocjonalnymi, zaburzeniami zachowania.

Celem spotkań jest dostarczenie dzieciom takich doświadczeń i umiejśtności, aby lepiej rozumiały samych siebie oraz potrafiły radzić sobie w sytuacjach dla nich trudnych.

Proponowane ćwiczenia i zabawy pozwalają zapoznać dzieci z zasadami dobrej komunikacji, budowania więzi z drugim człowiekiem. Są okazją do znalezienia się w różnorodnych relacjach z innymi: odważenia się bycia silnym, zaopiekowania się innymi, poddawania się opiece innym, budowania zaufania.

Dzieci uczą się rozmawiać ze sobą , wyrażać uczucia i potrzeby. Odkrywają swoje mocne strony, zdolności i umiejśtności.

Stosowane formy pracy to: psychodrama, praca z bajką i metaforą, prace plastyczne, gry i zabawy ruchowe.

Zajęcia w świetlicy odbywają się codziennie:
od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych.

Szkoła Podstawowa nr 58 Gdańsk-Stopka
Szkoła Podstawowa nr 58 w Gdańsku