Baner Szkoły SP 58 Baner Szkoły SP 58

Dzień dobry dzisiaj jest 23 lipca 2018. Do początku roku szkolego zostało

Szkoła Podstawowa nr 58 Gdańsk Szkoła Promująca Zdrowie
Szkoła Podstawowa nr 58 Gdańsk - Patron SP 58
Patron

Kazimierz Sołtysik

Urodził się 2 III 1893 r. w Przemyślu jako syn Antoniego i Anny z Dąbrowskich. W 1913 r. ukończył gimnazjum i konserwatorium muzyczne we Lwowie. Studiował na Uniwersytecie Jana Kazimierza. Jako student pracował w akademickim kole Towarzystwa Szkoły Ludowej i w Związku Młodzieży Polskiej "Zet". Wybuch I wojny przerwał mu studia. Powołany do armii austriackiej, pełnił służbę pozafrontową. Po wojnie 1919 r. wrócił do Lwowa; poprzednio był internowany przez Ukraińców w Stryju. W VI 1919 r. wstąpił do wojska polskiego, gdzie służył do XII 1920 r. Po demobilizacji przez jakiś czas pracował jako dziennikarz. W 1923 r. objął posadę w Gimnazjum im. Jana Sobieskiego oraz w seminarium nauczycielskim w Złoczowie. Mimo swych obowiązków skończył przerwane studia polonistyczne. Po pięcioletniej pracy w Złoczowie z początkiem stycznia 1929 r. został powołany na stanowisko nauczyciela języka polskiego w Gimnazjum Polskim w Gdańsku. Tu otoczył opieką koło miłośników j. polskiego, a w okresie od 1930-1933 r. kierował biblioteką uczniowską. Poza tym udzielał się wydatnie w akcji szerzenia oświaty i kultury narodowej wśród polskich towarzystw w Gdańsku i okolicy. Prowadził również wykłady dla załogi polskiej na Westerplatte. W 1933 r. Macierz Szkolna, w której pracował postanowiła założyć szkołę średnią dla tej części młodzieży polskiej, która nie zamierzała kontynuować studiów na wyższym szczeblu, lecz po osiągnięciu średniego wykształcenia ogólnego pracować zawodowo. Zadanie zorganizowania a później (od 31 III 1934 r.) kierowania tą szkołą powierzono K. Sołtysikowi. Jako specjalista od zagadnień szkolnictwa polskiego w Gdańsku został powołany przez Komisariat Generalny RP w Gdańsku na rzeczoznawcę ^przy finalizowaniu umów polsko-gdańskich, głównie w zakresie spraw szkolnych. Po wybuchu II wojny światowej 16 IX 1939 r. został w Gdyni aresztowany przez władze niemieckie, a następnie osadzony w podziemiach Sądu Okręgowego w Gdyni. Na początku października przewieziono go do więzienia na ul. Kurkowej w Gdańsku. Zapewne w dniu 11 XI 1939 r. wraz z innymi zasłużonymi bojownikami o polskość Gdańska został rozstrzelany w lasach Piaśnicy pod Wejherowem. 20 III 1965 r. nasza szkoła przyjęła jego imię. Pośmiertnie odznaczony został Złotym Krzyżem Zasługi.

Szkoła Podstawowa nr 58 Gdańsk-Stopka
Szkoła Podstawowa nr 58 w Gdańsku