Baner Szkoły SP 58 Baner Szkoły SP 58

Dzień dobry dzisiaj jest 23 lipca 2018. Do początku roku szkolego zostało

Szkoła Podstawowa nr 58 Gdańsk Szkoła Promująca Zdrowie
Szkoła Podstawowa nr 58 Gdańsk - Opieka Pedagogiczna-Logopeda
Logopeda

mgr Alicja Czach

GODZINY PRACY:
Poniedziałek 10:30 – 15:30
Wtorek 8:40 – 14:40
Środa 10:30 – 16:00
Czwartek 7:45 – 12:00
Piątek 7:45 – 13:00

TERAPIA LOGOPEDYCZNA – to specyficzne oddziaływanie mające na celu usunięcie wszelkich zakłóceń procesu porozumiewania się. Oddziaływania te mają na celu:

 • usuwanie wad i zaburzeń mowy,
 • przywracanie mowy w przypadku jej utraty,
 • nauczanie mowy, która się nie wykształciła,
 • wyrównywanie opóźnień w rozwoju mowy,
 • wypracowanie odpowiedniego poziomu sprawności językowej.
DO ZADAŃ LOGOPEDY NALEŻY:
 • prowadzenie badań przesiewowych,
 • diagnoza logopedyczna,
 • opracowywanie indywidualnych programów terapii, scenariuszy zajęć i ćwiczeń,
 • prowadzenie indywidualnej lub zespołowej terapii logopedycznej (usuwanie wad i zaburzeń mowy, pomoc w przezwyciężaniu trudności z mówieniem, rozumieniem, pisaniem i czytaniem),
 • prowadzenie ćwiczeń wspierających rozwój prawidłowej mowy (usprawnianie artykulatorów, ćwiczenia oddechowe, słuchowe, rytmiczne, ćwiczenie dykcji),
 • rewalidacja mowy na podstawie orzeczeń wydanych przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną,
 • profilaktyka logopedyczna,
 • współpraca z rodzicami i nauczycielami w charakterze instruktażowym.

Na początku każdego roku prowadzone są badania przesiewowe, na podstawie których uczniowie kwalifikowani są na zajęcia logopedyczne. Zajęcia prowadzone są indywidualnie bądź grupowo w zależności od stopnia nasilenia wady wymowy. Dla każdego dziecka opracowany jest program terapii logopedycznej. Istnieje możliwość kontynuowania pracy w domu, w oparciu o przygotowane przez logopedę zestawy ćwiczeń.

U wielu naszych uczniów mających problemy z prawidłową wymową, mogą wystąpić trudności w nauce czytania i pisania oraz w komunikacji z rówieśnikami. Dlatego należy w odpowiednim momencie zadbać o prawidłowy rozwój mowy dziecka. Tylko regularne uczęszczanie na zajęcia logopedyczne i systematyczna praca w domu przyniosą oczekiwane rezultaty.

Konsultacje z logopedą możliwe są w godzinach pracy, bądź w indywidualnie uzgodnionym terminie.

Szkoła Podstawowa nr 58 Gdańsk-Stopka
Szkoła Podstawowa nr 58 w Gdańsku