Baner Szkoły SP 58 Baner Szkoły SP 58

Dzień dobry dzisiaj jest 24 września 2018. A do wakacji zostało

Szkoła Podstawowa nr 58 Gdańsk Szkoła Promująca Zdrowie
Szkoła Podstawowa nr 58 Gdańsk - Rada Rodziców
Rada Rodziców

Prezydium Rady Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 58
im. Kazimierza Sołtysika
rok szkolny 2017/2018

Przewodniczący Prezydium Rady Rodziców SP58
Pan Marcin Łoziak

Wiceprzewodnicząca Prezydium Rady Rodziców SP58
Pani Barbara Ryglewicz

Członek Prezydium Rady Rodziców SP58
Pan Krzysztof Kloskowski

Skarbnik - Pani Aneta Polsakiewicz
Sekretarz - Pan Andrzej Melzacki


Składka na Radę Rodziców SP58 z oddziałami gimnazjalnymi w roku szkolnym 2017/2018:
W roku szkolnym 2017/2018 Rada Rodziców SP58 uchwaliła obowiązującą dobrowolną składkę darowizny na Radę Rodziców w wysokości 70,00 zł. od Rodziny ucznia (wpłaty każdej kwoty mile widziane).Wpłaty na Radę Rodziców można dokonać u Przewodniczących Trójek Klasowych lub przelewem na konto bankowe Rady Rodziców SP58 w banku PKO Bank Polski SA w Gdańsku nr 08 1020 1811 0000 0102 02663029 Za wszystkie wpłaty serdecznie dziękujemy !!!


Kontakt z Radą Rodziców SP58 z oddziałami gimnazjalnymi:
Kontakt z Radą Rodziców SP58 może odbywać się za pomocą korespondencji na adres e-mail: rrsp58@onet.pl lub poprzez korespondencję złożoną dla Rady Rodziców SP58 w sekretariacie SP58 lub w sekretariacie gimnazjum. Informacje dotyczące Rady Rodziców SP58 będą także zamieszczane w SP58 na tablicy informacyjnej Rady Rodziców naprzeciw wejścia do szkoły.


Ubezpieczenie uczniów w roku szkolnym 2017/2018

W roku szkolnym 2017/2018 w Szkole Podstawowej nr 58 z oddziałami gimnazjalnymi obowiązuje polisa NNW InterRisk TU S.A. EDU-A/P nr 045219 ze składką roczną 51,00 zł. z sumą ubezpieczenia 14.000 zł. zawarta przez Radę Rodziców Szkoły Podstawowej nr 58 z InterRisk TU S.A.

Warunkami zawarcia w/w ubezpieczenia uczniów SP 58 są: 1. Wpłacenie przez Rodzica kwoty 51,00 zł. na wskazane konto bankowe InterRisk TU S.A. 2. Wpisanie się Rodzica nalistę osób przystępujących do ubezpieczenia.

Nie ma wpłat gotówkowych !!! Wpłat przelewów i wpisów na listę można dokonywać do dnia 31 października 2017r. (polisa obowiązuje od dnia 01 września 2017r.do 31 sierpnia 2018r.)

Dane do wpłaty: Odbiorca: InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group ul. Unii Lubelskiej 4C, 85 - 059 Bydgoszcz Nr konta bankowego: 21 1240 6960 7170 0012 5004 5219 Kwota do wpłaty: 51,00 zł. Tytuł przelewu: polisa nr 045219 imię i nazwisko ucznia/uczennicy

Dodatkowe informacje o ubezpieczeniu udzielają: Opiekun SP58 : Mateusz Lipiec - Dyrektor Regionalny tel. 693429466 Biuro Regionalne w Gdyni ul. Świętojańska 114/5 InterRisk Kontakt 22 212 20 12

SPOSOBY ZGŁASZANIA ZDARZEŃ: Telefonicznie pod numerem: 022 212 20 12 Zgłoszenie on-line na stronie: www.interrisk.pl Pisemnie na odpowiednim druku wraz z dokumentami na adres: InterRisk TU S.A., Aleje Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa

Ogólne warunki ubezpieczenia
Polisa
Tabela uszczerbku na zdrowiu
Ubezpieczenie dla szkoły
Wzór przelewu
Wolontariusze w naszej szkole
Wniosek o dofinansowanie
Ubezpieczenie grupowe uczniów NNW
Składki na Fundusz Rady Rodziców
Premiowanie wpłat na Radę rodziców
Apel do Rodziców II
Stan finansów Rady Rodziców I półrocze 2014-15
Sprawozdanie finansowe za rok 2013/14
Apel do rodziców
Boisko - podziękowanie

Protokoły

Szkoła Podstawowa nr 58 Gdańsk-Stopka
Szkoła Podstawowa nr 58 w Gdańsku