Baner Szkoły SP 58 Baner Szkoły SP 58

Dzień dobry dzisiaj jest 23 lipca 2018. Do początku roku szkolego zostało

Szkoła Podstawowa nr 58 Gdańsk Szkoła Promująca Zdrowie
Szkoła Podstawowa nr 58 Gdańsk - Rada Rodziców
Rada Rodziców

Prezydium Rady Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 58
im. Kazimierza Sołtysika
rok szkolny 2017/2018

Przewodniczący Prezydium Rady Rodziców SP58
Pan Marcin Łoziak

Wiceprzewodnicząca Prezydium Rady Rodziców SP58
Pani Barbara Ryglewicz

Członek Prezydium Rady Rodziców SP58
Pan Krzysztof Kloskowski

Skarbnik - Pani Aneta Polsakiewicz
Sekretarz - Pan Andrzej Melzacki


Składka na Radę Rodziców SP58 z oddziałami gimnazjalnymi w roku szkolnym 2017/2018:
W roku szkolnym 2017/2018 Rada Rodziców SP58 uchwaliła obowiązującą dobrowolną składkę darowizny na Radę Rodziców w wysokości 70,00 zł. od Rodziny ucznia (wpłaty każdej kwoty mile widziane).Wpłaty na Radę Rodziców można dokonać u Przewodniczących Trójek Klasowych lub przelewem na konto bankowe Rady Rodziców SP58 w banku PKO Bank Polski SA w Gdańsku nr 08 1020 1811 0000 0102 02663029 Za wszystkie wpłaty serdecznie dziękujemy !!!


Kontakt z Radą Rodziców SP58 z oddziałami gimnazjalnymi:
Kontakt z Radą Rodziców SP58 może odbywać się za pomocą korespondencji na adres e-mail: rrsp58@onet.pl lub poprzez korespondencję złożoną dla Rady Rodziców SP58 w sekretariacie SP58 lub w sekretariacie gimnazjum. Informacje dotyczące Rady Rodziców SP58 będą także zamieszczane w SP58 na tablicy informacyjnej Rady Rodziców naprzeciw wejścia do szkoły.


Ubezpieczenie uczniów w roku szkolnym 2017/2018

W roku szkolnym 2017/2018 w Szkole Podstawowej nr 58 z oddziałami gimnazjalnymi obowiązuje polisa NNW InterRisk TU S.A. EDU-A/P nr 045219 ze składką roczną 51,00 zł. z sumą ubezpieczenia 14.000 zł. zawarta przez Radę Rodziców Szkoły Podstawowej nr 58 z InterRisk TU S.A.

Warunkami zawarcia w/w ubezpieczenia uczniów SP 58 są: 1. Wpłacenie przez Rodzica kwoty 51,00 zł. na wskazane konto bankowe InterRisk TU S.A. 2. Wpisanie się Rodzica nalistę osób przystępujących do ubezpieczenia.

Nie ma wpłat gotówkowych !!! Wpłat przelewów i wpisów na listę można dokonywać do dnia 31 października 2017r. (polisa obowiązuje od dnia 01 września 2017r.do 31 sierpnia 2018r.)

Dane do wpłaty: Odbiorca: InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group ul. Unii Lubelskiej 4C, 85 - 059 Bydgoszcz Nr konta bankowego: 21 1240 6960 7170 0012 5004 5219 Kwota do wpłaty: 51,00 zł. Tytuł przelewu: polisa nr 045219 imię i nazwisko ucznia/uczennicy

Dodatkowe informacje o ubezpieczeniu udzielają: Opiekun SP58 : Mateusz Lipiec - Dyrektor Regionalny tel. 693429466 Biuro Regionalne w Gdyni ul. Świętojańska 114/5 InterRisk Kontakt 22 212 20 12

SPOSOBY ZGŁASZANIA ZDARZEŃ: Telefonicznie pod numerem: 022 212 20 12 Zgłoszenie on-line na stronie: www.interrisk.pl Pisemnie na odpowiednim druku wraz z dokumentami na adres: InterRisk TU S.A., Aleje Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa

Ogólne warunki ubezpieczenia
Polisa
Tabela uszczerbku na zdrowiu
Ubezpieczenie dla szkoły
Wzór przelewu
Wolontariusze w naszej szkole
Wniosek o dofinansowanie
Ubezpieczenie grupowe uczniów NNW
Składki na Fundusz Rady Rodziców
Premiowanie wpłat na Radę rodziców
Apel do Rodziców II
Stan finansów Rady Rodziców I półrocze 2014-15
Sprawozdanie finansowe za rok 2013/14
Apel do rodziców
Boisko - podziękowanie

Protokoły

Szkoła Podstawowa nr 58 Gdańsk-Stopka
Szkoła Podstawowa nr 58 w Gdańsku