Baner Szkoły SP 58 Baner Szkoły SP 58

Dzień dobry dzisiaj jest 24 września 2018. A do wakacji zostało

Szkoła Podstawowa nr 58 Gdańsk Szkoła Promująca Zdrowie
Szkoła Podstawowa nr 58 Gdańsk - Nauczyciele SP 58
Nauczyciele w roku szkolnym 2017/2018
Przedmiot Nauczyciel
Język polski mgr Maria Agacińska
mgr Anna Czarzasty
mgr Bożena Deja
mgr Edyta Lewandowska
mgr Anna Redlarska - Tutaj
Język angielskimgr Anna Baranowska
mgr Elwira Dębska
lic. Karolina Biesek
mgr Lucyna Żukowska
Język niemieckimgr Barbara Kowalik
mgr Sabina Malinowska
Matematykamgr Romana Babnis
mgr Grażyna Bogucka
mgr Jadwiga Kokalska
mgr Elżbieta Przewłocka
mgr Regina Stasińska
mgr Ewelina Żdanowicz
Przyrodamgr Małgorzata Dobosz
Biologiamgr Małgorzata Dobosz
mgr inż. Karolina Puckowska
Chemiamgr Dorota Zwiefka
Fizykamgr Wanda Cacha
Ewelina Żdanowicz
Geografiamgr Alicja Michalska
Historiamgr Tomasz Groch
mgr Piotr Jażdżewski
mgr Marcelina Zadrejkowska
Wiedza o społeczeństwiemgr Tomasz Groch
mgr Marcelina Zadrejkowska
Edukacja dla bezpieczeństwamgr Tomasz Groch
Informatykamgr Rafał Kardela
mgr Anna Turowska
Muzykamgr Joanna Orzeł
mgr Jarosław Bazylewicz
Plastyka mgr Bogumiła Szczepańska
mgr Anna Kloska
Technikamgr Anna Kloska
Wychowanie fizycznemgr Bożena Gilla - tr. piłki siatkowej
mgr Monika Kowalska - tr. gimnastyki
mgr Włodzimierz Malinowski - tr. piłki siatkowej
mgr Michał Modelski - tr. lekkoatletyki
mgr Magdalena Siodmiak - tr. koszykówki
mgr Monika Wawrzyniak - tr. lekkoatletyki
mgr Marcin Wojcik - ins. sportow motorowych
mgr Ziemowit Tyczyński - tr. piłki nożnej
Kształcenie zintegrowanemgr Ewa Baczkowska
mgr Izabela Bliźniak
mgr Joanna Domańska
mgr Anna Górecka
mgr Lilla Górska
mgr Hanna Ładkowska
mgr Marzena Sekuła
mgr Marzena Tomasiewicz
mgr Anna Zalewska
Klasy zerówkowemgr Elżbieta Zajączkowska
Biblioteka i czytelniamgr Iwona Szyler
mgr Małgorzata Wnuk
Religiasiostra Elżbieta Lidzbarska
mgr Konrad Caban
ks. Bartłomiej Kwiatkowski
ks. Łukasz Zakrzewski
Nauczyciel wspomagającymgr Maja Brzezińska
mgr Bożena Gilla
mgr Piotr Jażdżewski - rewalidacja
mgr Patrycja Kęsicka
mgr Aleksandra Kuśmierek-Kurpik
mgr inż. Karolina Puckowska
mgr Marzena Sekuła
mgr Anita Szymańska
mgr Anna Turowska
Świetlicamgr Stanisława Berenthal
mgr Barbara Fryca
mgr Teresa Gutowska
mgr Zofia Jaśniak
mgr Grażyna Sałek - Kryger
mgr Małgorzata Rynglewska - klub w gimnazjum
Pedagogmgr Magdalena Pietrzyk
Plsychologmgr Marta Wincza
Logopeda mgr Alicja Czach
Terapeuta mgr Grażyna Jamroż
Etykamgr Anna Czarzasty
mgr Maria Agacińska
Szkoła Podstawowa nr 58 Gdańsk-Stopka
Szkoła Podstawowa nr 58 w Gdańsku